دسته: دسته‌بندی نشده

لنگر انداختن “سوگیری” 🔻سوگیری‌ شناختی “لنگر انداختن” چیست؟ 🔸 لطفا بدون اینکه از جایی نگاه کنید بگویید که به نظر شما جمعیت آرژانتین از ۶۴ میلیون نفر بیشتر است یا کمتر؟ لطفا پاسخ‌ را پیش خود‌تان نگه دارید. به این قسمت باز خواهیم گشت. 🔹 لنگر انداختن نوعی سوگیری شناختی است که طی آن ذهن […]

ادامه مطلب

گزارش مکنزی (Institute Global McKinsey ) از اقتصاد ایران و وضعیت شرکت ها در سال ١٣٩٧ کمربندها را محکم ببندید! ۱٫ بزرگترین مشکل شرکتها در سال بعد، کمبود نقدینگی است این فشار در ششماهه اول سال ۱۵ % بیشتر میشود. در انتهای سال ۹۷ به حدود ۳۰ % خواهد رسید ۲٫ شرکت هایی موفق هستند […]

ادامه مطلب