نویسنده: jamal mohammadi

بازی های ناخود آگاه در روابط

روانشناس معروف آقای اریک برن (Eric Berne)  معتقد هستند ما بعضی مواقع درگیر یک سری رفتار ها و بازی ها ناخودآگاه در رفتار هامون می شیم. که به دنبال تایید دیگران و نوازش آنها باشیم. جالبیش ایجاست که خودمون هم نمی دونیم داریم بازی می کنیم ولی این بازی ها بخش زیادی از مواجهه ما […]

ادامه مطلب

نکته ای درباره مذاکره

**سخن نابه جا**   ◀️ راجع به مطالب و موضوعاتی که اطلاع ندارید سخن نگویید و موضع گیری نکنید. ✅ سخن گفتن درباره موضوعی که از آن آگاهی کامل نداریم، موجب فاش شدن ندانسته های ما می شود که به نوعی شخصیت ما را زیر سوال می برد. ✅ از طرف دیگر عدم اطلاع از […]

ادامه مطلب