دسته: سیاسی

✅علم بهتراست یا ثروت ؟!

بگذارید با یک مقدمه تکراری، تکراری و تکراری شروع کنیم: علم بهتر است یا ثروت؟ البته پاسخ این سؤال در روزگار ما کاملا مشخص است؛‌ برای جوان‌ترها که ثروت بهتر است. چرا ثروت بهتر است؟ به این دلیل ساده که نبود آن، حسابی اوضاع‌شان را به‌هم ریخته است. ازدواج می‌خواهند کنند، ثروت؛ کار می‌خواهند راه […]

ادامه مطلب

پوپولیسم (عوام گرایی) چیست ؟

✅ پوپولیسم چیست؟؟؟ 🔘”پوپولیسم” را به اشکال مختلف تعریف کرده اند.من اگر بخواهم پوپولیسم را در یک عبارت کوتاه بیان کنم آن را نظام فکری ای می دانم که بر فضیلت بی سوادی پای می فشارد!!! 🔘پوپولیست ها هم عوام زده اند، هم عوام فریب! آن ها به زبان توده های کم سواد سخن می […]

ادامه مطلب