برچسب: مذاکره و فروش

آشنایی با دام های مذاکره

◀️ دام کوری ناشی از تمرکز (focus blindness) ✅ توجه عمیق به یک موضوع، گاهی از قدرت توجه ما به سایر موضوعات می کاهد، مانند زمانی که در حین تماشای یک فیلم هستید و متوجه آگهی تبلیغاتی زیرنویس شده نمی شوید. ✅ در مذاکرات نیز، ممکن است توجه بیش از حد به یک راه حل […]

ادامه مطلب

نکته ای درباره مذاکره

**سخن نابه جا**   ◀️ راجع به مطالب و موضوعاتی که اطلاع ندارید سخن نگویید و موضع گیری نکنید. ✅ سخن گفتن درباره موضوعی که از آن آگاهی کامل نداریم، موجب فاش شدن ندانسته های ما می شود که به نوعی شخصیت ما را زیر سوال می برد. ✅ از طرف دیگر عدم اطلاع از […]

ادامه مطلب